tel: 507 733 601

WYKONAWSTWO

OFERUJEMY:

 • Kompleksową realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów w ustalonym czasie i budżecie.

 • Analizę dokumentacji projektowej pod względem optymalnych rozwiązań alternatywnych przy zachowaniu najwyższej jakości.

 • Zarządzanie i koordynację procesu budowy przez doświadczony zespół kierowniczy.

 • Zarządzanie sprawdzonym zespołem podwykonawców i dostawców.

 • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót, aktualizację harmonogramu.

 • Przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy poprzez planowanie i stałą kontrolę bezpieczeństwa robót.

 • Wykonanie inwestycji zgodnie z kontraktem z uwzględnieniem możliwości elastycznego wprowadzania zmian przez klientów.

 • Wykonanie inwestycji przyjaznej zarówno dla środowiska naturalnego oraz użytkowników.

 • Kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i użytkowania.


 • PRZEDSIĘBIORSTWO

  Przedsiębiorstwo Robót budowlanych Tymiński realizuje obiekty kubaturowe na terenie całego kraju. Budujemy osiedla i domy wielorodzinne z projektów inwestorskich. Prowadzimy również generalne wykonanie w zakresie budownictwa ogólnego.
  Wiemy, że zarządzanie projektami jest zagadnieniem bardzo złożonym i wymagającym od menedżerów nie tylko umiejętności interpersonalnych, ale również solidnego zaplecza intelektualnego i technicznego. Nasi menadżerowie mają do dyspozycji rozbudowaną bazę sprzętową, dzięki czemu jesteśmy w stanie błyskawicznie zorganizować się na terenie budowy...

  Jako Generalny Wykonawca zapewniamy:

  - Fachowe przygotowanie procesu budowy i pomoc Inwestorowi w zagadnieniach formalno-prawnych
  - Analizę dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej oraz propozycję jej optymalizacji poprzez propozycje rozwiązań alternatywnych mających wpływ na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji inwestycji
  - Kompleksową realizację inwestycji przez jednego, doświadczonego partnera
  - Pełna kontrolę nad budżetem, kosztami i harmonogramem prac
  - Koordynację wszystkich prac międzybranżowych na placu budowy zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej
  - Prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych z udziałem Zespołu Zarządzającego Budową generalnego wykonawcy, Inspektorów Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
  - Kontrolę jakości i terminowości prac z poszczególnych zakresów
  - Możliwość elastycznego wprowadzania zmian przez Inwestora w trakcie trwania budowy
  - Ciągłości prowadzenia prac poprzez terminowe dostawy niezbędnych materiałów najwyższej jakości
  - Serwis powykonawczy i gwarancję szybkiego usunięcia ewentualnych usterek powstałych w trakcie użytkowania obiektu

  ZREALIZOWANE INWESTYCJE

  Inwestycje wykonane w Poznaniu, Krakowie i Warszawie:

  POLECAMY